Thông tin tác giả

  • Kim Cương
  • https://suanhatrongoigiare.com/son-nha/
  • https://www.facebook.com/ny.pepie
  • : Từng học tại Đại học Sư phạm Tp.HCM. Trước đây học Trường Trung Học Phổ Thông Nguyễn Thông - Châu Thành - Long An Hiện tại đang làm việc tại Đại học Mỹ Thuật Tp.HCM
  • :